+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Showing all 13 results

ເຄື່ອງມືພິເສດ

CB DC Suntree 550V 20A

ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ

Data Logging Box

ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ

Data Logging Stick

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ຂາ L ຫຼັງຄາກະເບື້ອງ Inox

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ຂາ L ໃສ່ຫຼັງຄາເຫຼັກ 4200mm AL6005 – T5

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ຍຶດກາງ 40mm ອາລູມີນຽມ AL6005 – T5

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ຍຶດກາງ T

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ຍຶດຂອບ 40mm AL6005 – T5

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ລາງອາລູມີນຽມ 4m

ເຄື່ອງມືພິເສດ

ໜີບຄື້ນຕິດກັນ cliplock 406

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງອາລູມີນຽມ

ແຜ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນ