+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Showing all 10 results

ແບດເຕີລີ່ Acquy GEL

Acquy Gel Newmax SG 1000H 12V 100AH

ແບດເຕີລີ່ Acquy GEL

Acquy Gel Newmax SG 1500H 12V 150AH

ແບດເຕີລີ່ Acquy GEL

Acquy Gel Newmax SG 2000H 12V 200AH

ແບດເຕີລີ່ Lifpo4

Battery LiFePO4 ]ລຸ້ນ 3.2V 120A

ແບດເຕີລີ່ Lifpo4

Battery Lifepo4, ແປ

ແບດເຕີລີ່ Litium

Battery lithium Pylon Tech US2000 Plus

ແບດເຕີລີ່ Lifpo4

LiFePO4 Prismatic Battery 3.2V 66Ah

ແບດເຕີລີ່ Litium

Lithium COMBO 35LS

ແບດເຕີລີ່ Lifpo4

Pin UPS LiFePO4 – Lithium 3.2v 80Ah