+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Sabaidee Solar – ການລົງທືນພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນການລົງທຶນດ້ານການເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດ 

Sabaidee Solar –ການລົງທືນພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນການລົງທຶນດ້ານການເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດ 

ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການຂາຍໄຟຟ້າ ຄອບຄົວແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຕິດຕັ້ງລະບົບທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂະໜາດຂອງລະບົບ 10 kW 20 kW 50 kW 100 kW 150 kW 200 kW
ການຜະລິດພະລັງງານ/ເດຶອນ 1200 kWh 2400 kWh 6000 kWh 12000 kWh 18000 kWh 24000 kWh
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ CO2/ເດຶອນ 793 kg 1587 kg 3967 kg 7934 kg 11902 kg 15869 kg
ເທົ່າກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ 35 70 175 350 524 699