+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

ໂຄງການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ປໍ້ານ້ຳມັນດົງປ່າແຫຼບ

ສັ່ງ ໂຄງການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ປໍ້ານ້ຳມັນດົງປ່າແຫຼບ