+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Inverter 3pha 25-50kW 5G

 • Tối đa hơn 98,8%. hiệu quả
 • Phạm vi điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
 • Thiết kế 3/4 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
 • THDi <3%, độ méo sóng hài thấp so với lưới điện
 • Giải pháp giám sát trang web thương mại hoàn hảo
 • Cầu chì thiết kế miễn phí để tránh nguy cơ hỏa hoạn
 • Thiết bị chống sét loại II cho cả DC và AC
 • Rò rỉ công nghệ hiện tại
 • Chế độ làm việc Volt-watt tích hợp
 • Báo động ngược DC
 • Chống cộng hưởng, biến áp đơn có thể kết nối song song 6M +
 • Chuỗi giám sát thông minh, Hỗ trợ Dignosis đường cong thông minh IV
ສັ່ງ Inverter 3pha 25-50kW 5G