+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

Inverter Solis 5-10kW 4G-3P

  • Solis 4G Phạm vi ba pha
  • Hơn 98,7% hiệu suất tối đa
  • Phạm vi điện áp 160V-500V MPPT khởi động cực thấp
  • Thiết kế MPPT kép với thuật toán MPPT chính xác
  • THDi <1,5%, độ méo sóng hài thấp so với lưới điện
  • Giao diện RS485, WiFi / LAN / GPRS (tùy chọn)
  • Giám sát WiFi có sẵn – ứng dụng iphone và android có sẵn
  • Nhiều cấp độ bảo vệ
ສັ່ງ Inverter Solis 5-10kW 4G-3P