+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

InfiniSolar 2-10KW

Biến tần lai
InfiniSolar là một biến tần lai kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời, tiện ích AC và nguồn pin để cung cấp năng lượng liên tục. Nó phù hợp cho các khu vực hẻo lánh nơi chi phí tiện ích quá cao hoặc sử dụng khẩn cấp khi tiện ích không ổn định.
ສັ່ງ InfiniSolar 2-10KW