+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

InfiniSolar E 5.5KW

2 trình theo dõi MPPT nâng cao
Công suất đầu ra định mức ở mức 5,5KW với 2 bộ theo dõi MPP được tăng cường và dòng sạc AC / năng lượng mặt trời tối đa có thể đạt tới 60A. Nó có các chế độ hoạt động được lập trình dựa trên các ứng dụng, tự tiêu thụ trước, đưa vào lưới hoặc vận hành lai tự động. Biến tần lai linh hoạt và thông minh có thể sử dụng năng lượng mặt trời, tiện ích AC và năng lượng pin được lưu trữ mà không làm gián đoạn việc cung cấp năng lượng.
ສັ່ງ InfiniSolar E 5.5KW