+856 20 95555968

ແຈງລາຄາ

InfiniSolar TX 3P / 3P 20KW

Máy biến áp cách ly tích hợp
Được tích hợp với biến áp cách ly, InfiniSolar TX giúp lọc nguồn đầu vào cho các thiết bị được kết nối. Nó có thể được vận hành trong ba chế độ hoạt động khác nhau, trên lưới, ngoài lưới và nối lưới với dự phòng, tùy thuộc vào yêu cầu năng lượng. InfiniSolar TX là một biến tần lai linh hoạt và thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời, tiện ích AC và nguồn pin để cung cấp năng lượng liên tục. Bên cạnh đó, nó có thể đặt mức độ ưu tiên sử dụng năng lượng là tự tiêu thụ để tối đa hóa lợi ích của bạn.
ສັ່ງ InfiniSolar TX 3P / 3P 20KW