ວິໄສທັດ - ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ

ບໍລິສັດ ສະບາຍດີ ລົງທືນການຄ້າ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ນຳໜ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການລົງທືນໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ພາລະກິດ

ຮັບປະກັນການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ. ລົງທຶນໃສ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ – ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ.

ຄຸນຄ່າຫຼັກ

“ຄຸນນະພາບ – ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ – ຄວາມສະຫຼາດ, ການຮ່ວມມື – ການແບ່ງປັນ, ນະວັດຕະກຳ – ປະສິດທິຜົນ”

ເປົ້າໝາຍເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, SABAIDEE SOLAR ຍາມໃດກໍ່ຖືເອົາຄຸນນະພາບທີ່ເປັນແນວທາງມາດຕະຖານສຳລັບທຸກໆກິດຈະກຳຂອງບໍລິສັດ.
– ຄຸນະພາບ – ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນພື້ນຖານຂອງ SABAIDEE SOLAR, ພວກເຮົາສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບສັງຄົມດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການ, ຊື່ສັດແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະທຳ.
– ຄວາມຕັ້ງໃຈ – ຄວາມສະຫຼາດແມ່ນຄຸນຄ່າຂອງການບໍລິການແລະແບບການເຮັດວຽກຂອງ SABAIDEE SOLAR. ພະຍາຍາມສະແດງທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈິງຈັງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງກັບວຽກງານ, ຮັບໃຊ້ລູກຄ້າຢ່າງຈິງໃຈ.
– ການຮ່ວມມື – ການແບ່ງປັນແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ SABAIDEE SOLAR ຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸການພັດທະນາແລະຄວາມສຳເລັດຂອງ SABAIDEE SOLAR ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ SABAIDEE SOLAR.
– ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ, ເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດປະສິດທິພາບສູງທີ່ຈະຊ່ວຍ SABAIDEE SOLAR ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດແລະເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ.