ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ON GRID)

ລະບົບເຮັດວຽກແນວໃດ?

ແຜ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນຮັບແສງແລະສ້າງກະແສໄຟຟ້າກົງ (DC) ກະແສໄຟຟ້ານີ້ຈະຖືກປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC).

ລະບົບດັ່ງກ່າວດຳເນີນງານຢ່າງສະຫຼາດ, ຄົບຖ້ວນ, ອັດຕະໂນມັດແລະມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງເຕັມທີ່

ພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະຖືກນຳໃຊ້ກ່ອນ, ຖ້າວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນບໍ່ພຽງພໍໃນການສະໜອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຊົດເຊີຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ເມື່ອພະລັງງານແສງຕາເວັນຜະລິດພຽງພໍກັບອຸປະກອນ ພະລັງງານໄຟຟ້າຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຫລືຖ້າໃຊ້ໄຟຟ້າແມ່ນໃຊ້ໜ້ອຍຫຼາຍ.

ເມື່ອພະລັງງານໄຟຟ້າຕາຂ່າຍບໍ່ມີ ຫຼື ດັບ, ລະບົບຈະຢຸດເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ລະບົບ PARAMETER ຂອງ 1 ເຟດ

ຄວາມສາມາດ  

ຈຳນວນແຜ່ນ

 

ພື້ນທີ່ 

kWh/ມື້ kWh/ເດຶອນ
1380 W 8 m² 5.6 kWh 170 kWh
2070 W 6 12 m² 8.6 kWh 260 kWh
2760 W 8 16 m² 11.3 kWh 340 kWh
3105 W 9 18 m² 12.6 kWh 380 kWh
3450 W 10 20 m² 14.1 kWh 425 kWh
4140 W 12 24 m² 17 kWh 510 kWh
4830 W 14 28 m² 20 kWh 600 kWh
5175 W 15 30 m² 21.3 kWh 640 kWh
6210 W 18 36 m² 25 kWh 750 kWh
7245 W 21 42 m² 29 kWh 870 kWh

ຜະລິດຕະພັນຂາຍດີທີ່ສຸດ

NETWORK SOLAR POWER GRID

ເປັນຫຍັງລູກຄ້າຈຶ່ງເລືອກເອົາພວກເຮົາ?

ພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງສູງ

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຊັ້ນສູງ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 5175W – SMA

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຊັ້ນສູງ

ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 3105W – SMA

ຜົນປະໂຫຍດຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ປະຫຍັດໄຟຟ້າ: ການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່ເດືອນໃນເວລາທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ລະບົບແສງຕາເວັນຈະຕໍ່າກ່ວາໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ຍ້ອນວ່າລາຄາໄຟຟ້າແພງຂື້ນທຸກໆປີ, ການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຈະຊ່ວຍປະຢັດພວກເຮົາໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວບຄຸມລາຄາໄຟຟ້າ: ດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມແລະຮູ້ລາຄາໄຟຟ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຈະຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດຂອງທ່ານເອງຈາກລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງເຮືອນທ່ານ. ສະນັ້ນ ຄ່າໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍທ່າອ່ຽງໃນປະຈຸບັນຂອງລາຄາໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ, ໂດຍປົກກະຕິເພີ່ມຂຶ້ນ 6% – 9% / ປີ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າທີ່ສູງແລະສູງກວ່າເກົ່າໃນອະນາຄົດ. ສະນັ້ນ ການລົງທືນໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການເພີ່ມລາຄາໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະປີ.

ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງເຮືອນ: ການທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານມີຄຸນຄ່າ. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງຕອນນີ້ໃນອະນາຄົດຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງລະບົບໃນໄລຍະເວລາ 25 ປີ.

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນພະລັງງານທີ່ສະອາດທີ່ຜະລິດຈາກດວງຕາເວັນ. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ທ່ານຈະປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນແລະປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແລະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຂຽວສົດງົດງາມແລະມີຊີວິດທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ.