ຕາຕະລາງການຄິດໄລ່ສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານ SOLAR

ການຄິດໄລ່ຄ່າທືນຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານ SOLAR

ດ້ວຍພຽງ 4 ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຈະຮູ້ທັນລະບົບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບຄອບຄົວ,ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຖອນຄືນທືນໃນການລົງທືນແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດສີຂຽວແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ຈຳນວນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍໃນເດືອນ:
ທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານແສງຕາເວັນປະຫຍັດໄຟຟ້າຫຼາຍປານໃດ?

%

ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ/ ລະບົບການເກັບຮັກສາ
ON Grid Hybrid On OFF Grid
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເພື່ອຕິດຕັ້ງດຽວນີ້!

ລະບົບແມ່ນເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

0kWh
ຈຳນວນເງິນລົງທືນ: ກີບ
ຈຳນວນແຜງ solar: ແຜງ
ພື້ນທີ່ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ: m2
ເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ: ກີບ/ເດືອນ
ຈຳນວນປີທີ່ທ່ານຈະກູ້ທຶນ: ປີ